Home » Vyhlášky

Vyhlášky

§1 – Práva a povinnosti občanů

 1. Každý občan Nového Gowllanova, v. m. musí dodržovat obecné zákony České republiky
 2. Každý občan Nového Gowllanova, v. m. má právo hlasovat v referendu
 3. Každý občan Nového Gowllanova, v. m. má právo na informace, které mu poskytují webové stránky
 4. Každý občan Nového Gowllanova, v. m. má právo odesílat jakékoliv slušné připomínky
 5. Každý občan Nového Gowllanova, v. m. má právo na přístup k těmto stránkám
 6. Každý občan Nového Gowllanova, v. m. má právo komunikovat s úřadem přes facebook, email (info@gowllanov.tk), fórum
 7. Každý občan musí dodržovat platné vyhlášky a nařízení
 8. Je zakázána propagace rasismu, nacismu, terorismu apod.
 9. Každý občan Nového Gowllanova, v. m. má právo vlastnit účet k přihlášení na web a dívat se na stránky návštěvníkům nepřístupné
 10. Každý zaměstnanec Nového Gowllanova, v. m. má právo využívat účet pro přihlášení na web
 11. Každý se na webu musí vydávat pod svým vlastním jménem. Pokud bude tato lež odhalena, může být vyloučen z Nového Gowllanova, v. m. (Na přeložená jména se tato vyhláška nevztahuje.)

§2 – Registrace občana

 1. Občanem můžete být pouze tehdy, navštívíte-li naše webové stránky
 2. Občanem se můžete stát pouze z vlastní iniciativy
 3. Občanem se stanete automaticky registrací na tomto webu
 4. Registrací automaticky souhlasíte se všemi vyhláškami
 5. Občanství může občan kdykoliv přerušit pomocí a Nový Gowllanov, v. m. Vám v tom nesmí bránit

§3 – Nedodržení vyhlášek

 1. Při malém pochybení dostane občan pouze napomenutí
 2. Při velkém pochybení je občan z Nového Gowllanova, v. m. vyloučen

§4 – Zastupitelstvo

 1. Zatupitelstva se může účastnit každý občan Nového Gowllanov, v. m.
 2. Zastupitelstvo funguje pomocí audio konference
 3. Výsledky zastupitelstva budou uveřejněny v Úřad – Zastupitelstvo a bude na ně upozorněno na facebooku
 4. Na zastupitelstvo musí být upozorněno týden předem a to v Úřad – Zastupitelstvo

Návrhy vyhlášek naleznete v fóru.

Návštěvnost