Home » Úřad

Úřad

Na městský úřad se můžete obrátit s dotazy, připomínkami či zjištěním protiprávního jednání.

O virtuálním městě Nový Gowllanov

Naše město vzniklo 2. ledna 2010. Následně měnilo domény a přicházeli noví občané (viz historie).

Nyní se statně rozrůstá a buduje.

Návštěvnost

„Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.“ Mark Twain