Home » Zastupitelstvo

Category Archives: Zastupitelstvo

Zatupitelstvo 7. 10. 2016 od 19:00

Nový Gowllanov, v. m. svolává zastupitelstvo na den 7. 10. 2016 od 19:00

Výsledek jednání:

  • Nový email server a doména – informace
  • Nový TS server – informace

Jednali:

  • Adam Antoš
  • Barbora Antošová
  • Jakub Mertlík

 

Návštěvnost